notariusz koszalin

ul. Zwycięstwa 179

75-608 Koszalin

+48 94 716 45 07

kontakt@rejentkoszalin.pl

Kontakt

W czym możemy Ci pomóc?

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Czynności notarialne

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

notariusz w koszalinie
Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Sporządza poświadczenia

Spisuje protokoły

Sporządza protesty weksli i czeków

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Sprawdź jakie dokumenty dostarczyć do kancelarii dla określonej czynności notarialnej