notariusz koszalin

ul. Zwycięstwa 179

75-608 Koszalin

+48 94 716 45 07

kontakt@rejentkoszalin.pl

Opłaty

Ile wynoszą opłaty za czynności notarialne?

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wysokość taksy notarialnej uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Ponadto w zależności od dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera również:

– podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;
– podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn;
– opłatę sądową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.